Пуян та ту​лăх вă​хăт

Çул​ла хă​вăрт ирт​се кай​рĕ. Ыл​тăн кĕр​кун​не çит​рĕ, йы​вăç çул​çи​сем тĕр​лĕ тĕс​лĕ пул​чĕç. Вĕ​сем çил​пе ери​пен-е​ри​пен çĕр çи​не ÿкеç­çĕ. Тÿ​пе те çул​ла​хи пек мар ĕн​тĕ, пĕ​лĕт​сем хĕве​ле час-​ча​сах хуп​лаç­çĕ. Акă ка​йăк​сем те кăн​тăр ен​не вĕç­ме пуç­лĕç. Çан​та​лăк си​вĕт​се, кун​сем кĕс​кел​се пы​раç­çĕ пу​лин те çак вă​хă​тăн та хă​йĕн иле​мĕ пур, кĕр​кун​не тĕр​лĕ çи​мĕç­пе пуян, тав​ра​лăх та илем​лĕ тĕс​сем​пе ка​пăр​ла​нать. Кĕр​кун​не – пуян та ту​лăх вă​хăт.

ИН​ГА ФЕ​ДО​ТО​ВА, 5-​МĔШ КЛАСС

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости